Széchényi 2020

Pedagógusképzést segítő szolgáltató és kutatóhálózatok továbbfejlesztése és kiszélesítése

TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0005


K/4 alprojekt

Tevékenység megnevezése:

 

A jelenlegi pedagógusképzési és továbbképzési anyagok dokumentum-elemzése, egybevetése a NAT-tal, hiányterületek kimutatása. A pedagógusképzést folytató négy intézmény dokumentumainak áttekintése a témában. 2013 szeptemberétől a köznevelési intézmények a 110/2012 (VI. 4.) Kormányrendelet alapján készített (NAT 2012) kerettantervek alapján végzik nevelő-oktató tevékenységüket. Az új dokumentumok új követelményeket, elvárásokat fogalmaznak meg a pedagógusokkal szemben is. Ahhoz, hogy a következő időszak pedagógus továbbképzési programjai hatékonyak legyenek szükséges a jelenlegi pedagógusképzési és továbbképzési programok tartalmi és szemléleti egybevetése a NAT 2012 célkitűzéseivel és elvárásaival.

 

Kiemelt feladatok:

 

A jelenlegi pedagógusképzési és továbbképzési anyagok dokumentum-elemzése, egybevetése a NAT-tal, hiányterületek kimutatása. A pedagógusképzést folytató négy intézmény dokumentumainak áttekintése a témában

 

 Kérdőíves igényfelmérés a köznevelésben dolgozó pedagógusok körében

 

 Közös szakmai fórum a felsőoktatási és köznevelési terület szakembereinek

 

 Képzők képzése, az új módszertani fejlesztési területek kidolgozásának előkészítése

 

 Módszertani segédletek kidolgozása

 

 Néptáncon alapuló komplex képességfejlesztő program kidolgozása és kipróbálása, Négy, különböző programcsomag pilot végrehajtása

 

 A tanártovábbképzést segítő módszertani e-folyóirat kialakítása, mintaszám elkészítése

 

 Nemzetközi szakmódszertani tapasztalatok gyűjtése, kapcsolatépítés

 

Feladat felelőse: Sándor József


< Vissza