Széchényi 2020

Pedagógusképzést segítő szolgáltató és kutatóhálózatok továbbfejlesztése és kiszélesítése

TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0005


Tevékenységek

K/1 alprojekt

 A Tanárképző Központ szervezetének és személyi állományának (menedzsment, munkatársak, szervezők) kiépítése, működtetése. A központot főigazgató vezeti, munkatársai a feladatokhoz kapcsolódó kutatók, projektvezetők, koordinátorok és szakmai asszisztensek. Az alprojektek keretében kerül sor a központ tartalmi koncipiálására, a központ személyi és infrastrukturális feltételeinek megteremtésére.

K/2 alprojekt

 A nemzetközi gyakorlatban a hazai elméleti felfogással egyezően, a pedagógusképzők különböző rétegeit (szakmai oktató, módszertan, pszichológiai, pedagógia oktató, mentor, továbbképző) közös identitással, szakmai felkészültséggel rendelkező szakmai csoportnak tekintik. A részkutatás keretében feltárjuk a pedagógusképzőkre vonatkozó nemzetközi és hazai tapasztalatokat, a mesterségre vonatkozó tudásbázist, az egyes rétegekre vonatkozó közös és eltérő kompetenciákat, sztenderdeket. Ennek alapján kidolgozunk a tanárképző alapozó, bevezető és továbbképzésére vonatkozó tananyagot, amelynek segítségével pilot képzéseket végzünk, és ezek eredményességét is megvizsgáljunk. Mindezek alapján javaslatot teszünk egy korszerű pedagógusképzői kompetenciarendszerre és az erre felkészítő képzésekre.

K/3 alprojekt

 A felsőoktatási intézmény és köznevelési intézmények közötti térségi hálózat bővítése, továbbfejlesztése. A pedagógusképzéssel és pedagógus továbbképzéssel kapcsolatos köznevelési igények, szakmai tapasztalatok és elvárások strukturált gyűjtése és becsatornázása a felsőoktatásba. A kompetenciasztenderdekhez mérési eszközök fejlesztése, kutatások a kidolgozott modellek gyakorlatban való beválására, az adaptálhatóság vizsgálata, a fejlesztések eredményeinek hasznosítása a pedagógiai munkában. A pedagógusképzés összehangolása a köznevelési és felsőoktatási igényeknek megfelelően az új nemzeti felsőoktatási és köznevelési törvény tükrében.

K/4 alprojekt

 A jelenlegi pedagógusképzési és továbbképzési anyagok dokumentum-elemzése, egybevetése a NAT-tal, hiányterületek kimutatása. A pedagógusképzést folytató négy intézmény dokumentumainak áttekintése a témában. 2013 szeptemberétől a köznevelési intézmények a 110/2012 (VI. 4.) Kormányrendelet alapján készített (NAT 2012) kerettantervek alapján végzik nevelő-oktató tevékenységüket. Az új dokumentumok új követelményeket, elvárásokat fogalmaznak meg a pedagógusokkal szemben is. Ahhoz, hogy a következő időszak pedagógus továbbképzési programjai hatékonyak legyenek szükséges a jelenlegi pedagógusképzési és továbbképzési programok tartalmi és szemléleti egybevetése a NAT 2012 célkitűzéseivel és elvárásaival.

K/5 alprojekt

Olyan pedagógusképzési szervezeti felépítés kialakítása, amely biztosítja a konvergencia régiókban a teljes pedagógusképzés vertikumát, a módszertani kutatások egymásra épülését és összehangolását, a humánerőforrások hatékony kihasználását


< Vissza