Széchényi 2020

Pedagógusképzést segítő szolgáltató és kutatóhálózatok továbbfejlesztése és kiszélesítése

TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0005


K/1 alprojekt

Tevékenység megnevezése:


A Tanárképző Központ szervezetének és személyi állományának (menedzsment, munkatársak, szervezők) kiépítése, működtetése. A központot főigazgató vezeti, munkatársai a feladatokhoz kapcsolódó kutatók, projektvezetők, koordinátorok és szakmai asszisztensek. Az alprojektek keretében kerül sor a központ tartalmi koncipiálására, a központ személyi és infrastrukturális feltételeinek megteremtésére.


Kiemelt feladatok:


 a tanárképzés szakmai, tartalmi, szervezeti és tudományos feladatainak összehangolása,


 a hallgatói meghallgatás, kiválasztás, felvétel, átvétel, a kreditelismerés, a pedagógiai szakképzés, a záróvizsga letételének folyamatának felülvizsgálata,


 pályakövetési rendszer fejlesztése


 SZMR átdolgozása az új struktúrához igazítása Tanácsadó Testület eljárásrendjének kidolgozása


 A Szervezeti és Működési Rend átdolgozása a felsőoktatásra vonatkozó törvények, jogszabályok, a résztvevő

felsőoktatási intézmények belső szabályzatai, valamint a projekthez kapcsolódó, szakmai feladatok figyelembevételével . A központ hosszú távú működését a az érintett karok, illetve a intézmények pedagógusképzésben való elkötelezettsége és a régióban jelentkező közoktatási igényekhez igazodó kutatási és szolgáltató tevékenység biztosítja.


A Tanárképző központ minőségbiztosítási rendszerének kiépítése, adaptáció lehetőségének feltárása a rendszer próbaműködtetése és ellenőrzése, fejlesztése, a minőségbiztosítási rendszer hosszú távú működtetése folyamatos ellenőrzéssel, minőségügyi jelentésekkel, valamint fejlesztésekkel, korrekciókkal

A Tanárképző központ és a karok közötti együttműködés tartalmi, szervezeti kereteinek kialakítása, megfogalmazása


Szakmai partnerekkel, piaci szereplőkkel, az állami fenntartás és ellenőrzés szereplőivel való együttműködés modelljének kidolgozása a pedagógusképzés és továbbképzés területén, ennek érdekében meglévő együttműködések feltárása, együttműködési modellalkotás, további potenciális együttműködő partnerek felkutatása és bevonása külső szolgáltató igénybevételével


Képzők képzése:

szervezetfejlesztési tréning a belső együttműködés kialakítására (30 óra) kifejlesztése, kapcsolódó tematika, segédanyagok kidolgozása, a tréning lebonyolítása 30 fő részvételével.

Szervezeti kultúra fejlesztése, együttműködési képesség fejlesztése a gyakorlóhelyekkel
A Regionális Hálózati Pedagógiai Tudásmegosztó Fórum (portál) (ePedNet http://www.epednet.hu) fejlesztése a pedagógusképzésben működő felek számára több ponton kapcsolja össze a pedagógusképzésben közreműködő érintettekkel. Bevonandók a karok, más felsőoktatási intézmények a régió köznevelési és szakképzési intézményei, pedagógusok, illetve az intézményfenntartók, a szakmai szolgáltatói és központi igazgatási szervezetek. Feladatok: hálózatfejlesztés, stratégiák összehangolása Tudásmegosztás. A kutatáshoz szükséges interaktív közösségi munkát támogató Fórum (vita) fejlesztése és tartalommal történő feltöltése.


Feladat felelőse: Ütőné dr. Visi Judit


< Vissza