Széchényi 2020

Pedagógusképzést segítő szolgáltató és kutatóhálózatok továbbfejlesztése és kiszélesítése

TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0005


Partnerek

MISKOLCI EGYETEM


A MISKOLCI EGYETEM KONZORCIUMI PARTNER SZAKMAI TEVÉKENYSÉGEI A PROJEKTBEN

 

A konzorcium tagjaként a ME BTK a pályázatban megjelölt kötelező célokon (pl. Tanárképző Központ felállítása, fenntartható működésének biztosítása, valamint tananyagfejlesztés a jogszabályi és NAT-változásokhoz való hangolás jegyében stb.) kívül döntő mértékben a térségben, s azon belül Borsod-Abaúj-Zemplén megyében működő, a HH-, HHH-tanulókkal nagy számban foglalkozó iskolák és pedagógusok számára kívánja speciális képzési, továbbképzési és pedagógiai szolgáltatási portfólióját korszerűsíteni, bővíteni, illetve mindennek országos és nemzetközi sztenderdekhez való kapcsolódását elősegíteni. Miskolcon kiemelt cél a Hátrány és Iskola Szakmai Műhely (HISZEM) keretében a bajba jutott iskolák tantestületi szintű pedagógiai kultúraváltásának (Útkereső Program) elősegítése, az ehhez kapcsolódó tananyagfejlesztés, s az ehhez szükséges módszertan részletes kidolgozása és kipróbálása. A projekt keretében egy érettségit adó középiskola tantestületi kultúraváltásának 18 hónapos, dokumentált, állandó szakmai koordinációval, hospitálással, mérésekkel támogatott folyamata zajlik, melynek eredményeként a középiskola alkalmassá válik arra, hogy értő kézzel, nyitott szívvel fogadja a továbbtanulni szándékozó roma, illetve mélyszegénységben élő gyermekeket. Ugyanilyen logikában még egy általános iskola tantestületi szintű kultúraváltását is vállaljuk. Mindkét „Útkereső Program" szakmai fókuszában áll a Stanford-i eredetű, Hejőkeresztúron szép sikerekkel alkalmazott Komplex Instrukciós Program adaptálása, terjesztése.


A ME által feladatok másik fő pillére a KIP felsőoktatásban, pedagógusképzésben való elterjesztése – egyfelől konkrétan Miskolcon, másfelől a tapasztalatok dokumentálásával, feldolgozásával és disszeminációjával megteremteni a lehetőséget a példa máshol való követésére.
A ME által vállalt feladatok harmadik pillére a széles körű kapcsolatépítés, amelynek fő célja, hogy a HH-, HHH-helyzettel küzdő különböző aktorokat, intézményi és civil szereplőket egymással megismertesse, s a köznevelés és a pedagógusképzés számára fontos szempontokat előtérbe helyezve kiaknázza az együttműködésből fakadó lehetőségeket.

 

Végül a ME közvetlenül a pedagógus-továbbképzésben is kifejezetten a HH-, HHH-problémák kezelésére alkalmas, korszerű, eddig nem vagy kevéssé érvényesített megoldásokra épülő kínálat kiépítését (továbbképzési programok), illetve azok kipróbálását ígéri. Ilyen például az Interkulturális nevelési tanácsadó 300 órás, 60 kredites képzés, vagy a 30 órás továbbképzések keretében az Együtthaladó program (korlátozott nyelvi kódú gyermekek számára kidolgozott tankönyvcsalád), a Közösségi szolgálatra felkészítő program, a Történelmi ismeretekkel az előítéletes gondolkodás ellen, illetve a nyelvtanárok szaknyelvi ismeretekkel való felvértezését szolgáló egyhetes intenzív tréning.

 

Feladat felelőse: Dr. Ugrai János


< Vissza