Széchényi 2020

Pedagógusképzést segítő szolgáltató és kutatóhálózatok továbbfejlesztése és kiszélesítése

TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0005


K/2 alprojekt

Tevékenység megnevezése:


A nemzetközi gyakorlatban a hazai elméleti felfogással egyezően, a pedagógusképzők különböző rétegeit (szakmai oktató, módszertan, pszichológiai, pedagógia oktató, mentor, továbbképző) közös identitással, szakmai felkészültséggel rendelkező szakmai csoportnak tekintik. A részkutatás keretében feltárjuk a pedagógusképzőkre vonatkozó nemzetközi és hazai tapasztalatokat, a mesterségre vonatkozó tudásbázist, az egyes rétegekre vonatkozó közös és eltérő kompetenciákat, sztenderdeket. Ennek alapján kidolgozunk a tanárképző alapozó, bevezető és továbbképzésére vonatkozó tananyagot, amelynek segítségével pilot képzéseket végzünk, és ezek eredményességét is megvizsgáljunk. Mindezek alapján javaslatot teszünk egy korszerű pedagógusképzői kompetenciarendszerre és az erre felkészítő képzésekre.

 

Kiemelt feladatok:

 

 A pedagógusképzők sztenderdjeinek, tudásbázisának meghatározására, a képzők képzése mindhárom szintjének korszerű megvalósítási formáira vonatkozó nemzetközi tapasztalatok elemzése, szintézise


 A téma nemzetköziesítése érdekében hollandiai és finnországi tanulmányút. Az ott kialakított sztenderdek és a tudásbázis alkalmazásának, gyakorlati kérdéseinek tanulmányozására, a Falus Iván tapasztalatok megbeszélésére.

 

 Javaslatok megfogalmazása a magyar sztenderdekre, a tudásbázis tartalmára

 

 A magyar sztenderdek és a tudásbázis tervének országos megvitatása a többi területi központtal, szakértőkkel

 

 A sztenderdek és a tudásbázis tervének korrekciója

 

 A sztenderdeknek és a tudásbázisnak megfelelő alap-, bevezető, és továbbképzési rendszer kidolgozása a különböző alapindentitású (pedagógia, pszichológia, módszertan, szakdiszciplina oktató, iskolai pedagógus) pedagógusképzők számára

 

 A sztenderdekkel, a tudásbázissal, képzők képzésével kapcsolatos ismeretek publikálása, a témában továbbképzések szervezése


Feladat felelőse: Dr. Estefánné dr. Varga Magdolna


< Vissza