Széchényi 2020

Pedagógusképzést segítő szolgáltató és kutatóhálózatok továbbfejlesztése és kiszélesítése

TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0005


K/3 alprojekt

Tevékenység megnevezése:

 

A felsőoktatási intézmény és köznevelési intézmények közötti térségi hálózat bővítése, továbbfejlesztése. A pedagógusképzéssel és pedagógus továbbképzéssel kapcsolatos köznevelési igények, szakmai tapasztalatok és elvárások strukturált gyűjtése és becsatornázása a felsőoktatásba. A kompetenciasztenderdekhez mérési eszközök fejlesztése, kutatások a kidolgozott modellek gyakorlatban való beválására, az adaptálhatóság vizsgálata, a fejlesztések eredményeinek hasznosítása a pedagógiai munkában. A pedagógusképzés összehangolása a köznevelési és felsőoktatási igényeknek megfelelően az új nemzeti felsőoktatási és köznevelési törvény tükrében.

 

Kiemelt feladatok:

 

Az új, egy éves gyakorlat rendszerének kidolgozása, mentori támogatással kapcsolatos fejlesztések. A jelenleg működő szakmai gyakorlatok tapasztalatainak elemzése. A közösségi gyakorlat rendszerének kidolgozása (kapcsolódás a központi programhoz) Tartalmi, módszertani kidolgozás

 

 A jelenleg működő szakmai gyakorlatok tapasztalatainak elemzése.

 

 A pedagógusképzés gyakorlatainak, a gyakorlatok dokumentumainak kidolgozása, különös tekintettel a képzések utolsó félévében sorra kerülő összefüggő gyakorlatokra

 

 A közösségi gyakorlat rendszerének kidolgozása (kapcsolódás a központi programhoz)

 

 Az egyéves gyakorlat mentori támogatásának kidolgozása.

 

 A reflektív gyakorlat erősítése videofelvételekkel módszer kidolgozása az iskolai gyakorlatvezető mentori munkához

 

 Videóval támogatott mentorképzés programjának kidolgozása, lebonyolítása. A kidolgozott 90 órás moduláris mentorképzési program adaptálása a szakirányú- és szakvizsgás képzésekbe

 

 A video- reflektív praxis a reflektivitás központú mentorálás eredményességének vizsgálata – videofelvételek interakció elemzése, kérdőív és más módszerekkel gyűjtött információk feldolgozásával

 

 A gyakornokokat támogató moduláris felépítésű továbbképzési program fejlesztése

 

 Regionális mentori konferencia

 

 Országos szintű reprezentatív felmérés a pedagógusok gyakorlati tudásáról, a pedagógus kompetenciákról kialakított elképzeléseikről, az egyes kompetenciáik fejlettségének értékeléséről, szakmai fejlődésük folyamatáról

 

A vizsgálat részletes tervének kidolgozása:


A témában készülő OFI vizsgálat eredményeinek feldolgozása

 

 Az előzetes kutatások-fejlesztések eredményeinek és hiányosságainak összefoglalása

 

 A kutatás fő kérdéseinek meghatározása, a kérdőíves vizsgálat és az interjúk anyagának összeállítása, mintavétel

 

 A kérdezők előzetes felkészítése

 

 Az adatgyűjtés lebonyolítása, az adatok feldolgozása.

 

 Az eredmények, tapasztalatok beépítése a sztenderdek és vizsgálati eszközeik végleges megfogalmazásába

 

 Összegző tanulmányok (4) készítése a kérdőív és az interjúk alapján a pedagógus kompetenciákra, azok tartalmára, szabályozó szerepére, fejlődési folyamatára vonatkozó gyakorlati tudásáról

 

 Szakmai fórum a pedagógusképzés szereplői számára. Gyakorlatban részt vevő köznevelési intézmények egységes fejlesztésének támogatása (kapcsolódás a központi programhoz)

 

 A köznevelési és felsőoktatási intézmények közötti térségi hálózat bővítése keretében az együttműködésre alkalmas köznevelési intézmények feltérképezése a térségben, bevonási lehetőségek átfogó vizsgálata (helyzetértékelés), együttműködési szintek meghatározása, tanulmány készítés a referencia intézményekről.

 

 A pedagógusképzéssel és pedagógus továbbképzéssel kapcsolatos köznevelési igények, szakmai tapasztalatok és elvárások strukturált gyűjtése és becsatornázása a felsőoktatásba: pedagógusképzéssel és pedagógus továbbképzéssel kapcsolatos igények felmérése, jó gyakorlatok gyűjtése a köznevelési igények felsőoktatásba történő becsatornázásához kapcsolódóan, fejlesztési irányok meghatározása.

 

 A gyakorlati képzés minőségbiztosítási kritériumrendszerének meghatározása

 

Feladat felelőse: Magyar István


< Vissza